O nás

Kdo vlastně jsme?

 • Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, který v ČR pomáhá dětem už od roku 1990
 • cílem projektu „Klokánek“ je poskytnout přechodný domov dětem, které byly týrané, zanedbávané nebo jinak ohrožené
 • děti u nás zůstávají jen nezbytně nutnou dobu, dokud se nemohou vrátit do biologické rodiny nebo dokud jim nejsou nalezeni náhradní rodiče

Klokánek v Janovicích nad Úhlavou

 • je v provozu již od dubna 2009
 • je jediným v Plzeňském kraji a  kapacitou největším Klokánkem v celé ČR
 • nyní poskytuje domov 16 dětem (od 7 měsíců do 17 let*)
 • kapacita zařízení dle novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí od 1.1.2013  je 28 dětí

 

Jak se k nám děti dostanou?

Děti přijímáme na základě žádosti:

 • rodičů
 • samotného dítěte
 • orgánu sociálně právní ochrany dětí
 • předběžného opatření, soudního rozhodnutí

Jak to u nás „chodí“?

 • o děti pečují vždy 2 tety, které se střídají po týdnu
 • děti bydlí s tetami v klasických bytech
 • v jedné „klokaní“ rodině bydlí maximálně 4 děti (výjimečně a pouze na přechodnou dobu 5 dětí)
 • tety kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky
 • s péčí tetám pomáhají tzv. pomocné tety a jeden pomocný strýc
 • děti navštěvují běžné školy, školky, kroužky, tudíž jsou neustále ve styku se svými vrstevníky i jejich rodinami
 • pokud tomu nebrání závažné důvody, mohou děti kontaktovat své rodiče telefonicky, v případě návštěvy mohou se svými rodiči pobýt v návštěvní místnosti, případně s nimi jít na vycházku
 • pokud je to možné, podporujeme i pobyt dětí u rodičů, případně jiných příbuzných
 • nebráníme ani styku dětí s rodinami tet, aby děti co nejvíce poznaly teplo rodinného krbu

Kdo o „naše“ děti pečuje?

Pracovníci v přímé péči

 • střídavé tety
 • denní (pomocné) tety

Odborní pracovníci

 • vedoucí zařízení
 • sociální pracovnice
 • psycholog

Další nepostradatelní:

 • pracovnice pro sponzoring
 • správce budovy

Abychom dětem zajistili kvalitní péči, každý náš zaměstnanec musí projít před přijetím složitými psychologickými testy. Psychologické testy mají za cíl jednak vyloučit z okruhu uchazečů osoby nevhodné k péči o děti a jednak chránit zdraví našich potencionálních zaměstnanců.

Dále spolupracujeme:

 • s pediatry
 • s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • školou
 • školkou
 • a mnoha dalšími

*údaj k 20.3. 2017