20. října 2011 –  pravá část zahrady již má nový travní koberec, travní semeno je zaseté a poslední val je osázen rostlinami. Levá část zahrady se připravuje k osetí.

Děkujeme tímto všem našim sponzorům i těm, kteří s realizací pomáhali – především Nadaci ČEZ.